Hector Rail lossar på pellets på Gunsen
Åter Dokumenteratsidan 13/2 09
Bilderna är från fredagen den 13 februari 09 oavsätt vad bilderna säger.

Varje fredag kommer Hector rail till Gunsen, Bergsbyn mellan 
Skellefteå och Skelleftehamn.
Deras tåg består av dryga 20 conteinervagnar med 3 lådor per vagn.
I dom finns det pellets som ska till Skelleftekrafts värmeverk på Hedensbyn.
Gunsen har tidigare använts för att lasta om mellan lastbil och tåg, styckegods.
Men numera har Skelleftehamn tagit över den rollen och därför passade det
bra och använda Gunsen som omlastningplats för pellets.
Det ligger inte allt för många kilometer ifrån nämnda värmeverk.
           

Green Cargo passerar Gunsen medan Hector´s lok står pch vilar sig.


Lastbil med släp fylls...


Containern lyfts av...


...körs några meter till en hög...


...och töms där...


...Sedan ställs den tillbaka på vagnarna och nästa låda töms.


Det ryms 9 vagnar mot tömningsplatsen och behövs ungefär lika många till mellan 
lastplatsen och loket på grund av avsaknad av elledning.


Därför krävs en viss rangering på huvudlinjen för att flytta dom bakra 9 numera 
tomma vagnarna till tåget främre ände...


Fram och åter över gångpåassagen kör för att rangera ihop tåget rätt.


Ibland stananr man upp och låter folk passera övergången bakom tåget trotts att 
bommarna är fällda. En mycket smart och driftmässig lösning.


Nu har man rangerat så dom tomma vagnarna är först och dom fullastade sist. 


Man backar ni tillbaka in mot själva lastområdet för att tömma dom sista vagnarna...
     
Saknas valmenyn till vänster klicka här?