Betongbro på Stenfundament Anviken utanför Pilgrimstad 040912
Saknas valmenyn till vänster klicka här?