Gammal övergiven Kvarn.
Åter Dokumenteratsidan 4/8 07
I Larstorp i utkanten av Norsjövallen finns denna övergivna kvarn med tillhörande byggnader.

        
Saknas valmenyn till vänster klicka här?