Promenad längs RisbergsGatan I Skellefteå
© Jonatan Rydberg
Här förvarar Skellefteå Kommun "Parkavdelningen" gamla och nya Lekparker.
Industrispåret till Hedensbyn! Jag står på övergångstället där Risbergsgatan korsar spåret. Det Ända Tåg jag såg denna dag var detta!!!!!
Denna lilla taggiga krabat gömde sig bland buskarna!
---------------------------------------------------------- Saknas valmenyn till vänster klicka här?